Aktualności
Sie 24

Zamówienia publiczne: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla MGSPZOZ w Staszowie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie ”:

  1. Zaproszenie: pobierz PDF
    Specyfikacja: pobierz PDF
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty pobierz DOC
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie pobierz DOC
  4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych pobierz DOC
  5. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw pobierz DOC
  6. Załącznik nr 5 – Projekt umowy pobierz DOC
Skip to content