Aktualności
Paź 15

Zamówienia publiczne: Wykonanie ogrodzenia wokół budynku WOZ w Wiązownicy Kolonii dla M-G SPZOZ Staszów

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Wykonanie ogrodzenia wokół budynku WOZ w Wiązownicy Kolonii dla M-G SPZOZ Staszów”:

  1. Zaproszenie: pobierz PDF
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty pobierz DOC
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie pobierz DOC
  4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych pobierz DOC
  5. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych dostaw pobierz DOC

Aktualizacja:

  1. 25.03.2022 r. – Zamawiający informuje, że w dniu 25 marca 2022 r. podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Treść komunikatu Zamawiającego – pobierz PDF
Skip to content