Aktualności
Gru 23

Zamówienia publiczne: Dostawa aparatu do mierzenia wskaźnika kostka-ramię dla M-G SPZOZ w Staszowie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa aparatu do mierzenia wskaźnika kostka-ramię dla M-G SPZOZ w Staszowie”:

Zaproszenie: pobierz PDF
Załącznik nr 1 – Oferta cenowa pobierz DOC
Załącznik nr 2 – Oświadczenie pobierz DOC
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych pobierz DOC
Załącznik nr 4 -Projekt umowy pobierz DOC

Skip to content