Aktualności
Mar 21

Zamówienia publiczne: Zakup i dostawa leków

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Zakup i dostawa leków”:

Zaproszenie: pobierz PDF
Załącznik nr 1 – Formularz oferty pobierz DOC
Załącznik nr 2 – Oświadczenie pobierz DOC
Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych pobierz DOC
Załącznik nr 4 -Projekt umowy (zmieniony – zgodnie z informacją z pkt 2 poniżej) pobierz DOC

 

Aktualności:

  1. 23.03.2022 r. – Zamawiający informuje o udzieleniu odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. Treść odpowiedzi Zamawiającego – pobierz PDF
  2. 23.03.2022 r. – Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika nr 4 – projekt umowy.  Informacja o zmianie umowy – pobierz PDF
  3. 04.04.2022 r. – Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacje o wyborze oferty – pobierz PDF
Skip to content