Aktualności
Mar 30

Zamówienia publiczne: Wykonanie ogrodzenia wokół budynku WOZ w Wiązownicy Kolonii dla MGSPZOZ Staszów

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia „ Wykonanie ogrodzenia wokół budynku WOZ w Wiązownicy Kolonii dla MGSPZOZ Staszów”:

  1. Zaproszenie: pobierz PDF
  2. Załącznik nr 1 – Formularz oferty pobierz DOC
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie pobierz DOC
  4. Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych pobierz DOC
  5. Załącznik nr 4 – Projekt umowy pobierz DOC

Aktualności:

  1. 07.04.2022 r. – Zamawiający informuje o zmianie treści Załącznika nr 4 – projekt umowy.  Informacja o zmianie umowy – pobierz PDF
  2. 12.04.2022 r. – Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacje o wyborze oferty – pobierz PDF
Skip to content