Bez skierowania

SKIEROWANIE LEKARZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO NIE JEST WYMAGANE DO ŚWIADCZEŃ:

  • ginekologa i położnika,
  • dentysty,
  • wenerologa,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • dla osób chorych na gruźlicę,
  • dla osób zakażonych wirusem HIV,
  • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów,
  • dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,
  • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju
Skip to content