Zapisy do M-GSPZOZ

         Informujemy o możliwości zapisywania się do lekarzy, pielęgniarek oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej, którzy sprawują opiekę medyczną w Miejsko-Gminnym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Staszowie przy ul. Wschodniej 23. Zapisów można dokonywać codziennie w godz. 7.00-18.00 w Administracji, Rejestracji oraz Gabinecie Zabiegowym M-GSPZOZ.

        Aby dokonać formalności zapisu do Przychodni należy zgłosić się z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich czynności zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny.

          Informujemy, iż zapisu do lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ można dokonywać bezpłatnie 3 razy w roku kalendarzowym. W przypadku złożenia trzeciej nieuzasadnionej deklaracji zapisu, należy uiścić opłatę w wysokości 80,00 zł na rachunek bankowy Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Kielcach.

Skip to content