Programy profilkatyczne

 PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

           Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Badania epidemiologiczne i socjomedyczne pokazują, że ważną rolę w rozwoju chorób układu krążenia odgrywają niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia – czynniki ryzyka. Do najistotniejszych należą:

 • nadciśnienie tętnicze

 • palenie tytoniu,

 • niska aktywność ruchowa,

 • nadwaga i otyłość,

 • nadmierny stres,

 • nieracjonalne odżywianie.

      Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny ZOZ w Staszowie realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, którego zasadniczymi celami są:

 • zwiększenie wykrywalności i skuteczności leczenia chorób układu krążenia,

 • wczesna identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia,

 • promocja zdrowego stylu życia

         Program skierowany jest w szczególności do osób obciążonych czynnikami ryzyka w wieku 35,40,45,50, oraz 55 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu CHUK. Wszelkie informacje uzyskać można w Gabinecie Zabiegowym, pok. nr 22, I piętro Przychodni oraz telefonicznie pod nr 15 864 48 21, 15 864 28 11

 PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

          Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną, zwane też zakażeniem inhalacyjnym (kropelkowym) jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.

           Program adresowany jest do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy, a w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę,
 • osób, które spełniają jedno z wymienionych kryteriów: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;
 • nie korzystały z programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

Wszelkie informacje uzyskać można w Gabinecie Zabiegowym, pok. nr 22, I piętro Przychodni oraz telefonicznie pod nr 15 864 48 21,  661 680 076.

Zapraszamy do wzięcia udziału w programach profilaktyki !!!

Skip to content