Filie

W skład struktury organizacyjnej M-GSPZOZ w Staszowie wchodzą ośrodki zdrowia:

Ośrodek Zdrowia w Kurozwękach ul. Kościelna 3

Ośrodek Zdrowia w Wiśniowej, Wiśniowa 116

Ośrodek Zdrowia w Wiązownicy Kolonii, Wiązownica Kolonia 90

Skip to content