Rzecznik Praw Pacjenta

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dyżurują codziennie od godziny 8.00 do 16.00
w siedzibie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ul. Jana Pawła II 9

w Kielcach, pokój nr 108 (I piętro), tel. 36-46-228. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta udziela ogólnych informacji dotyczących działania Narodowego Funduszu Zdrowia, kompetencji jego wydziałów, przyjmuje skargi na działanie oddziału lub świadczeniodawców

RZECZNIK PRAW PACJENTA – Wojciech Mazur

przyjmuje codziennie od 8.00 do 16.00 w siedzibie oddziału NFZ przy ul. Jana Pawła II 9

w Kielcach, pok. Nr 023 (parter), tel. 36-46-106, tel.kom. 609-678-635, mail:

rzecznik.praw.pacjenta@nfz-kielce.lp

Przyjmuje skargi dotyczące łamania praw pacjenta przez świadczeniodawców

TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

W sprawie uwag i wniosków przyjmuje kierownik zakładu lek.med. Barbara Michalska

W pokoju nr 22 znajduje się “Książka uwag i wniosków” Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Skip to content